Προχωρημένη Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο)

Σκοπός:Η εξοικείωση των φοιτητών με μια σειρά από σύγχρονες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην προσομοίωση, ανάλυση και ρύθμιση διεργασιών με έμφαση στη χρήση Η/Υ.


1Σημειώσεις

 

Σημειώσεις για την ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλουpdf

 

1Αρχεία εργαστηρίου

Αρχείο με εντολές MATLAB για ρύθμιση συστημάτων μεταβλητών κατάστασης1
  Eργαστήριοpdf
  Διάγραμμα βαθμίδων που αντιστοιχεί στην μέθοδο μετατροπής συνάρτησης μεταφοράς σε σύστημα μεταβλητών κατάστασης1
  Διάγραμμα βαθμίδων Εργαστηρίου 21

 

 

1Εργασία Ρύθμισης

  Εργασία Ρύθμισης Αντίστροφου Εκκρεμούς
Η υποβολή θα γίνεται από την σελίδα υποβολής της Σχολής http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission.htm.

 

 

 
     

 

1 Θέματα παλαιότερων εξετάσεων

 

 

1 Ύλη εξετάσεων
Ύλη εξετάσεων 8ου εξαμήνουpdf