Υπολογιστικό Κέντρο ΧΜ ΕΜΠ  spacer

spacer
Καλώς ήλθατε!

Το Υπολογιστικό Κέντρο (YK) της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. έχει σαν αντικείμενο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών της Σχολής, προσφέροντας ειδική εκπαίδευση στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του και υποστηρίζοντας την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

Παράλληλα, παρέχει στα μέλη ΔΕΠ της Σχολής υπολογιστική υποστήριξη για τις διδακτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις τους, μέσα από τη χρήση του δικτύου, των δύο κοινόχρηστων αιθουσών (Ε.Π.Υ.) και της τεχνογνωσίας του προσωπικού του στην παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού και υπολογιστικού λογισμικού.

Εκτός από τα παραπάνω, το ΥΚ εκτελεί
ερευνητικό έργο, συμμετέχοντας σε εξωτερικά προγράμματα ή προσφέροντας
υπηρεσίες προς τρίτους, σε θέματα
που σχετίζονται με την πληροφορική ή που την χρησιμοποιούν σαν βασικό εργαλείο, όπως στην εκπαίδευση/επιμόρφωση
και στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων της επιστήμης και του πολιτισμού.

spacer
Δικτυακός εξοπλισμός ΥΚ spiral
  Pr1me mini
 
  δίκτυο | Ε.Π.Υ. | πολυμέσα | συστοιχία| έξοδος