Υπολογιστικό Κέντρο ΧΜ ΕΜΠ  spacer

spacer
Αποστολή/Αντικείμενο

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της Σχολής (1993) η κοινόχρηστη αίθουσα του ΥΚ έχει ως αντικείμενο τις εξής δραστηριότητες, κατά σειρά προτεραιότητας:

(α) Χρησιμοποιείται στην διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση των βασικών μαθημάτων Η/Υ
(β) Συμπληρώνει και υποβοηθεί την εκπαίδευση των φοιτητών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους διδάσκοντες.
(γ) Υποστηρίζει την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.
(δ) Υποστηρίζει το ερευνητικό έργο των υποψηφίων διδακτόρων.
(ε) Παρέχει στο ΔΕΠ υπολογιστική υποστήριξη για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις του, καθώς και την δυνατότητα παραγωγής σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού.
(στ) Παρέχει στους φοιτητές και στο ΔΕΠ πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο (Internet) για επικοινωνία με άλλα ΑΕΙ, τράπεζες πληροφοριών, κλπ.
(ζ) Χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ειδικού ενδιαφέροντος για τους Χημικούς Μηχανικούς.

Με την πρόσφατη δημιουργία ανάλογων χώρων και σε όσες Σχολές δεν είχαν ακόμη, η χρήση των Ε.Π.Υ./PC Labs - όπως ονομάσθηκαν - δόθηκε κατά προτεραιό-τητα στους πρωτοετείς, σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας που ψηφίστηκε στη Σύγκλητο Ε.Μ.Π. το 1999.

 

spacer

Σταθμοί εργασίας Ε.Π.Υ.
spiral
  Εξάσκηση FORTRAN
 

 

 

 

  δίκτυο | Ε.Π.Υ. | πολυμέσα | συστοιχία