ΕργαστήριοΘερμοδυναμικήςκαιΦαινομένωνΜεταφοράς

Το Εργαστήριο συμμετέχει στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων:

Η διδασκαλία συμπληρώνεται με σειρά προβλημάτων και υπολογιστικών θεμάτων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Πειραματικές μετρήσεις θερμοφυσικών ιδιοτήτων και ισορροπίας φάσεων καθαρών ενώσεων και μιγμάτων
 • Θερμοδυναμική προσομοίωση θερμοφυσικών ιδιοτήτων και ισορροπίας φάσεων, με καταστατικές εξισώσεις και με μοντέλα συντελεστού ενεργότητας ή συνδυασμό τους, σε:
  • ρευστά μικρού και μέσου μοριακού βάρους
  • μίγματα πολυμερών
  • πετρελαϊκά μίγματα
  • οργανικούς και ανόργανους ρυπαντές
  • βιοτεχνολογικά προϊόντα
  • υδατικά συστήματα
  • υπερκρίσιμα ρευστά
  • ιοντικά υγρά
 • Εφαρμογές σε διεργασίες διαχωρισμού (απόσταξη, υγρή εκχύλιση, υπερκρίσιμη εκχύλιση,τεχνολογία μεμβρανών κτλ), σε περιβαλλοντικά προβλήματα, σε συστήματα πολυμερών, σε συστήματα βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος, σε τρόφιμα, διεργασίες φυσικού αερίου, βιοκαύσιμα κ.α.
 • Ενεργειακή και εξεργειακή ανάλυση και αριστοποίηση βιομηχανικών συστημάτων