ΜονάδαΗλιακήςΜηχανικής

Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων:

  • Χρήση - Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Ενεργειακή Ανάλυση Βιομηχανικών Συστημάτων

σε τεχνολογικά θέματα που αφορούν την ηλιακή ενέργεια και την αξιοποίηση της.

Η έρευνα περιλαμβάνει την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μελέτη συστημάτων μετατροπής ενέργειας, την υπολογιστική μελέτη ενεργητικών και παθητικών ηλιακών συστημάτων και θερμοκηπίων, καθώς και την μελέτη της φωτοβολταϊκής μετατροπής.

Σύνδεσμοι