ΣυγκλητικέςΕπιτροπές:ΣυμμετοχήμελώντηςΣχολής
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Τακτικό Μέλος: Ε. Παυλάτου
Αναπληρωματικό Μέλος: Σ. Βουγιούκα
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τακτικό Μέλος: Χ. Κυρανούδης
Αναπληρωματικό Μέλος: Δ. Καρώνης
Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Τακτικό Μέλος: Κ. Τζιά
Αναπληρωματικό Μέλος: K. Κορδάτος
Επιτροπή Βασικής Έρευνας
Τακτικό Μέλος: Γ. Κακάλη
Αναπληρωματικό Μέλος: Α. Καραντώνης
Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων
Τακτικό Μέλος: Κ. Κόλλια
Αναπληρωματικό Μέλος: Φ. Τσόπελας
Επιτροπή Η/Υ και Δικτύων
Τακτικό Μέλος: Χ. Σαρίμβεης
Αναπληρωματικό Μέλος: Α. Παπαθανασίου
Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Τακτικό Μέλος: Α. Παππά
Αναπληρωματικό Μέλος: Ε. Τόπακας
Επιτροπή Θεσμών & Στρατηγικής
Τακτικό Μέλος: Θ. Θεοδώρου
Αναπληρωματικό Μέλος: Γ. Λυμπεράτος
Επιτροπή Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων
Τακτικό Μέλος: Π. Βασιλείου
Αναπληρωματικό Μέλος: Αικ.Ι. Χαραλάμπους
Επιτροπή Κληροδοτημάτων του Ιδρύματος
Τακτικό Μέλος: Π. Ταραντίλη
Αναπληρωματικό Μέλος: Β. Ωραιοπούλου
Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιοποίησης των Διαθεσίμων του Ιδρύματος
Τακτικό Μέλος: Α. Τσακανίκας
Αναπληρωματικό Μέλος: Α. Κοκόσης
Επιτροπή Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο
Τακτικό Μέλος: Σ. Τσιβιλής
Αναπληρωματικό Μέλος: Λ. Ζουμπουλάκης
Επιτροπή Ενεργειακής Διαχείρισης
Τακτικό Μέλος: Δ. Καρώνης
Αναπληρωματικό Μέλος: Σ. Χαμηλάκης
Επιτροπή Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ποιότητας Ζωής
Τακτικό Μέλος: Μ. Κροκίδα
Αναπληρωματικό Μέλος: Σ. Βουγιούκα
Επιτροπή Συνονισμού της Λειτουργίας των Πολυδύναμων
Τακτικό Μέλος: Χ. Αργυρούσης
Αναπληρωματικό Μέλος: Κ. Μπέλτσιος
Επιτροπή Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου
Τακτικό Μέλος: Κ. Μαγουλάς
Αναπληρωματικό Μέλος: Ε. Βουτσάς