ΗμιβιομηχανικήΜονάδαΧημικήςΜηχανικής

Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του το εργαστήριο συμβάλλει στην ανάπτυξη μεθόδων και διεργασιών χημικής μηχανικής, από την εργαστηριακή στην πιλοτική-ημιβιομηχανική κλίμακα, με στόχο τη διερεύνηση και τη βελτιστοποίηση της διάταξης και των συνθηκών λειτουργίας νέων ή τη βελτίωση υφισταμένων διεργασιών χημικής μηχανικής. Το εργαστήριο έχει επι πλέον την δυνατότητα να αναλάβει την σε πιλοτική κλίμακα μελέτη της παραγωγής νέων προϊόντων για Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες που θέλουν να αναπτυχθούν σε νέους τομείς αλλά λόγω μεγέθους και συνθέσεως δεν έχουν τέτοιες ερευνητικές δυνατότητες.

Στον διδακτικό τομέα το εργαστήριο έχει στόχο τη συμπλήρωση της εκπαίδευσης των σπουδαστών της Σχολής, καταδεικνύοντας και επεξηγώντας τις αρχές λειτουργίας και σχεδιασμού χημικών εγκαταστάσεων που έχουν διδαχθεί, αλλά από τη σκοπιά της εφαρμογής σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα άμεσης επαφής και πειραματισμού σε ημιβιομηχανικής κλίμακας εγκαταστάσεις και προβλήματα.