Μαθήματα
Εξάμηνο:
Μαθήματα 9ου Εξαμήνου ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά - Εμβαθύνσεις
Εμβάθυνση σε "Μηχανική Διεργασιών"
Εμβάθυνση σε "Υλικά"
Εμβάθυνση σε "Οργανικές Βιομηχανίες - Πολυμερή"
Εμβάθυνση σε "Ανόργανες Βιομηχανίες"
Εμβάθυνση σε "Βιοτεχνολογία - Τρόφιμα"
Υποχρεωτικά με Επιλογή Ενός
Σχετικά Αρχεία
  Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
Όνομα: course_guide_2015-2016.pdf, Ανέβηκε: 26/10/2015 09:30, Μέγεθος: 1284kb