Μαθήματα
Εξάμηνο:
Μαθήματα 10ου Εξαμήνου
Κατευθύνσεις - Εμβαθύνσεις
Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Διεργασιών
Εμβάθυνση: Μηχανική Διεργασιών
Εμβάθυνση: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση: Περιβάλλον - Ενέργεια
Εμβάθυνση: Περιβάλλον
Εμβάθυνση: Ενέργεια
Κατεύθυνση: Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία
Εμβάθυνση: Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων
Εμβάθυνση: Βιοτεχνολογία
Κατεύθυνση: Υλικά
Εμβάθυνση: Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά
Εμβάθυνση: Πολυμερή και Σϋνθετα Υλικά