ΠροσωπικόΤομέα4
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
  Διευθυντής: Ε. Τόπακας, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Γραμματεία:  [javascript protected email address]