ΠροσωπικόΤομέα4
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
  Διευθύντρια: Σ. Βουγιούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια

  Γραμματεία:  [javascript protected email address]