ΠροσωπικόΤομέα3
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
  Διευθυντής: Α. Καραντώνης, Καθηγητής

  Γραμματεία:  +30210772 3203   [javascript protected email address]