ΠροσωπικόΤομέα2
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
  Διευθυντής: Γ. Στεφανίδης, Καθηγητής

  Γραμματεία:  +30210772 3281   [javascript protected email address]