ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να βρείτε:

  • Το πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινών εξαμήνων (κανονική)
  • Το πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινών εξαμήνων (επί πτυχίω)

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών, κατά το τρέχον ακαδ. εξάμηνο και επιθυμούν να συμμετέχουν στην επί πτυχίω εξεταστική (απόφαση Γ.Σ. 17-05-2022), θα πρέπει να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά:

Δηλώσεις μαθημάτων επί πτυχίω φοιτητών

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων: 18/05/2022 - 25/05/2022
(Οι παραπάνω ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά και καμία  παράταση δε θα δοθεί.)

Για την ηλεκτρονική εγγραφή, όσοι φοιτητές δε διαθέτουν ήδη κωδικό χρήστη, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. (Κτίριο Η/Υ). Για περιπτώσεις φοιτητών που έχουν ξεχάσει ή απωλέσει τον σχετικό κωδικό (password) υπάρχει δυνατότητα αρχικοποίησης.

Σημ. Ι: Δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική έχουν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών.

Σημ. ΙΙ: Προϋπόθεση για την εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών σε μαθήματα είναι να έχουν δηλώσει/εγγραφεί σε αυτά τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν.

Σημ. III: Στην επί πτυχίω εξεταστική δε θα υπάρξει δυνατότητα βελτίωσης βαθμολογίας (βαθμός που θα αφορά βελτίωση δε θα καταχωρείται).

Σημ. ΙV: Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σημαντικές μεταβατικές ρυθμίσεις και αντιστοιχίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

  Ανακοίνωση
Όνομα: anakoinosi_epi-ptyxio_summer_2021-22.pdf, Ανέβηκε: 17/5/2022 11:31, Μέγεθος: 139kb

Ανακοινώνεται ότι, η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3 Ιουνίου.
Οι εξετάσεις των μαθημάτων των εαρινών εξαμήνων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 1 Ιουλίου.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των διπλωματικών εργασιών ορίζεται η 30η Ιουνίου, ενώ οι προφορικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν την 8η Ιουλίου.

  • Λήξη εξαμήνου: 3/6/2022
  • Εξετάσεις μαθημάτων: 6/6 - 1/7/2022
  • Εξετάσεις διπλωματικών εργασιών: 1/7 - 8/7/2022

 

  Ανακοίνωση
Όνομα: ΕΞ Υποτροφίες - Βραβεία.pdf, Ανέβηκε: 31/3/2022 10:06, Μέγεθος: 139kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: ΕΞ Υποτροφίες - Βραβεία.pdf, Ανέβηκε: 31/3/2022 10:02, Μέγεθος: 143kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: ΕΞ Υποτροφίες - Βραβεία.pdf, Ανέβηκε: 31/3/2022 09:59, Μέγεθος: 181kb
  Ανακοίνωση Φοιτητικής Μέριμνας
Όνομα: Έγγραφο από Σαρωτή (1494427).pdf, Ανέβηκε: 28/3/2022 11:48, Μέγεθος: 265kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: Έγγραφο από Σαρωτή (1494374).pdf, Ανέβηκε: 28/3/2022 11:41, Μέγεθος: 245kb