ΑνακοινώσειςΓραμματείας
  Ανακοίνωση
Όνομα: ΕΞ Υποτροφίες - Βραβεία.pdf, Ανέβηκε: 18/4/2024 16:47, Μέγεθος: 193kb

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τους τελικούς βαθμούς των φοιτητών/τριών, οι οποίοι/ες εξετάστηκαν στη διπλωματική τους εργασία την περίοδο Φεβρουαρίου 2024.

  Τελικοί βαθμοί εξέτασης ΔΕ περιόδου Φεβρουαρίου 2024
Όνομα: grades_DE_February_2024.pdf, Ανέβηκε: 17/4/2024 18:27, Μέγεθος: 93kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: Έγγραφο από Σαρωτή (1908551).pdf, Ανέβηκε: 17/4/2024 10:10, Μέγεθος: 253kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: KOREA.pdf, Ανέβηκε: 17/4/2024 09:54, Μέγεθος: 558kb
  Application
Όνομα: KOREA1.pdf, Ανέβηκε: 17/4/2024 09:54, Μέγεθος: 142kb
  General Description and Instructions
Όνομα: KOREA2.pdf, Ανέβηκε: 17/4/2024 09:55, Μέγεθος: 363kb
  FAQ
Όνομα: KOREA3.pdf, Ανέβηκε: 17/4/2024 09:55, Μέγεθος: 269kb

Σας ενημερώνουμε για τις καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης κι εξέτασης των διπλωματικών εργασιών της περιόδου Φεβρουαρίου 2024

- Κατάθεση Δ.Ε.: έως 9/4/2024
- Εξέταση Δ.Ε.: έως 15/4/2024
- Κατάθεση βαθμολογίας Δ.Ε.: έως 16/4/2024

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 11/03/2024

Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 15/04/2024

  Ανακοίνωση
Όνομα: Analipsi_Diplomatikon_per_Feb_2024.pdf, Ανέβηκε: 3/4/2024 15:07, Μέγεθος: 133kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: 013225-24-B14 Προκήρυξη.pdf, Ανέβηκε: 4/4/2024 14:10, Μέγεθος: 343kb

Στο πλαίσιο της βράβευσης της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας για το έτος 2023, καλούνται, όσοι εκ των διπλωματούχων του έτους 2023 επιθυμούν, να καταθέσουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) και τη διπλωματική τους εργασία (σε ψηφιακή μορφή) στη Γραμματεία του Τομέα που αυτή εκπονήθηκε.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Απριλίου 2024.

  Αίτηση
Όνομα: aitisi_katathesis_DE_tomeis.doc, Ανέβηκε: 1/4/2024 14:31, Μέγεθος: 38kb
  Ανακοίνωση-Πρόσκληση
Όνομα: Έγγραφο από Σαρωτή (1899074).pdf, Ανέβηκε: 29/3/2024 10:55, Μέγεθος: 287kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2022-2023.pdf, Ανέβηκε: 22/3/2024 17:28, Μέγεθος: 125kb
  Προκήρυξη
Όνομα: Προκήρυξη_Τσουρίδη 2022-2023_6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ.pdf, Ανέβηκε: 22/3/2024 17:29, Μέγεθος: 297kb
  Αίτηση Υποψηφιότητας
Όνομα: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_2022-2023 .pdf, Ανέβηκε: 22/3/2024 17:29, Μέγεθος: 251kb