ΑνακοινώσειςΓραμματείας
  Ανακοίνωση
Όνομα: ΕΞ Υποτροφίες - Βραβεία.pdf, Ανέβηκε: 1/12/2020 15:02, Μέγεθος: 504kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: Ανακοίνωση Αιτήσεων.pdf, Ανέβηκε: 25/11/2020 14:55, Μέγεθος: 339kb
  Αίτηση
Όνομα: aitisi2021-doc.pdf, Ανέβηκε: 25/11/2020 14:56, Μέγεθος: 310kb

Ενημερώνονται οι φοιτητές της Σχολής, οι οποίοι φοιτούν στο 3ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται να απαλλαχθούν από το μάθημα της Ξένης Γλώσσας του 1ου, 2ου, και 3ου εξαμήνου, όπως αποστείλουν στο email dokou@chemeng.ntua.gr, σχετική αίτηση απαλλαγής και τον αντίστοιχο τίτλο ή πιστοποίηση που διαθέτουν.

Υποβολή αιτήσεων 30/11/2020 έως 13/12/2020

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Απαλλαγής (επισυνάπτεται)
  • Ψηφιακό αρχείο του πρωτότυπου τίτλου ή πιστοποίησης (αρχείο φωτογραφίας σε μορφή jpg, jpeg, tiff κτλ ή σκαναρισμένο αρχείο του πρωτότυπου σε μορφή pdf)

Σημ.: Η απαλλαγή καταχωρείται στο τρίτο (3ο) εξάμηνο και αφορά το 1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο σπουδών.

  Ανακοίνωση
Όνομα: Anakoinosi_apallagis_foreign_lang_2021.pdf, Ανέβηκε: 25/11/2020 14:00, Μέγεθος: 727kb

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 16/11 - 20/11/2020

  Ανακοίνωση
Όνομα: Analipsi_Diplomatikon_per_Nov_2020.pdf, Ανέβηκε: 11/11/2020 14:32, Μέγεθος: 298kb

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στις Εστίες που αφορούν πρωτοετείς (με το 5%) και λοιπές κατηγορίες, θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 30/10/2020.

Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τα έντυπα αιτήσεων για ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα των ΝΕΕΜΠ.

Σας ενημερώνουμε ότι, για την έκδοση πιστοποιητικών των διπλωματούχων της εκάστοτε περιόδου θα πρέπει πρωτίστως να οριστεί η ενιαία ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Η έκδοση των πιστοποιητικών των νέων διπλωματούχων πραγματοποιείται σταδιακά και με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών.

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις αντίστοιχες αιτήσεις θα εκδίδονται στο σύνολό τους, ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ένα (1) από κάθε είδος (για ευνόητους λόγους).

Πχ απόφοιτος που έχει αιτηθεί Αντίγραφο Διπλώματος (x5), Αναλυτική Βαθμολογία (x5), Πιστοποιητικό Ισοτιμίας (x2), Βεβαίωση Γνώσης Χειρισμού Η/Υ (x3) και έχει εκδώσει παράβολο για 13 πιστοποιητικά (+2 δωρεάν) θα λάβει ηλεκτρονικά ένα πιστοποιητικό από την κάθε κατηγορία (τέσσερα (4) στο σύνολο), ενώ τα φυσικά έγγραφα θα παραμένουν στο φάκελο της Γραμματείας και θα μπορούν να παραληφθούν στο σύνολό τους, εφόσον αυτό απαιτείται, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Απόφοιτοι οι οποίοι δεν έχουν εκδώσει παράβολο, θα πρέπει πρωτίστως να καταβάλλουν το αντίστοιχο αντίτιμο ηλεκτρονικά και στη συνέχεια θα ακολουθείται από τη Γραμματεία η ανωτέρω διαδικασία. Στις περιπτώσεις που δε θα καταβάλλεται παράβολο θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αρχικά δύο (2) δωρεάν πιστοποιητικά που δικαιούται κάθε απόφοιτος, κατ’ εκτίμηση της Γραμματείας και εφόσον δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση από τον απόφοιτο.

Όλα τα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένος στη βάση της Γραμματείας για τον κάθε απόφοιτο αντίστοιχα. Κατά την παραλαβή του σχετικού email θα πρέπει, υποχρεωτικά, να αποστέλλεται άμεσα από τον απόφοιτο απαντητικό email  (Reply) στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, παρέλαβα τα συνημμένα πιστοποιητικά ως νέος διπλωματούχος της περιόδου (αναφορά της περιόδου και του έτους αποφοίτησης) της Σχολής Χημικών Μηχανικών».

 

Από τη Γραμματεία

  Ανακοίνωση
Όνομα: Paratasi_e-eggrafon_winter_2020-21.pdf, Ανέβηκε: 19/10/2020 11:22, Μέγεθος: 106kb

Περίοδος εγγραφών 15-10 έως 22-10-2020.

  Ανακοίνωση
Όνομα: anak_neoeisachthenton_5%_2020-2021.pdf, Ανέβηκε: 15/10/2020 15:15, Μέγεθος: 397kb
  Αίτηση εγγραφής/δήλωσης μαθημάτων
Όνομα: AitMath_Xeim_1o_2020-21.docx, Ανέβηκε: 15/10/2020 15:16, Μέγεθος: 49kb
  Υπεύθυνη Δήλωση
Όνομα: Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής επιτυχόντα.doc, Ανέβηκε: 15/10/2020 15:16, Μέγεθος: 48kb