ΑνακοινώσειςΓραμματείας
  Ανακοίνωση
Όνομα: ΕΞ Διαβίβαση εγγράφου - εγγράφων.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2021 14:19, Μέγεθος: 177kb

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24 Μαίου 2021.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τους τελικούς βαθμούς των φοιτητών, οι οποίοι εξετάστηκαν στη διπλωματική τους εργασία την περίοδο Φεβρουαρίου 2021.

  Τελικοί βαθμοί εξέτασης ΔΕ περιόδου Φεβρουαρίου 2021
Όνομα: grades_DE_February_2021.pdf, Ανέβηκε: 2/4/2021 15:31, Μέγεθος: 406kb

Την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00-18:00 στο πλαίσιο του μαθήματος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με τη χρήση του συστήματος Webex. Ο σύνδεσμος της διάλεξης (meeting link) είναι ο ακόλουθος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mda84e7479d7ea81fb1c28564e7af69fb

Αυτή η πρόσκληση θα ισχύει για όλες τις Τετάρτες.

  Πρόσκληση
Όνομα: Πρόσκληση διασχολικού μαθήματος περιβάλλον και Ανάπτυξη.pdf, Ανέβηκε: 2/3/2021 18:03, Μέγεθος: 507kb

Στο πλαίσιο της βράβευσης της καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας για το έτος 2020, καλούνται, όσοι εκ των διπλωματούχων του έτους 2020 επιθυμούν, να καταθέσουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) και τη διπλωματική τους εργασία (σε ψηφιακή μορφή) στη Γραμματεία του Τομέα που αυτή εκπονήθηκε.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2021.

  Αίτηση
Όνομα: aitisi_katathesis_DE.doc, Ανέβηκε: 2/3/2021 12:18, Μέγεθος: 38kb

Το Κεντρικό Θέμα του μαθήματος για το 2021 είναι: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – EU Green Deal».
Το μάθημα, 6ου εξ/νου, θα γίνει διαδικτυακά και ξεκινάει την Τετάρτη 3 Mαρτίου 2021 (15:00 – 18:00)

URL: https://lnkd.in/eC3DgM6
Εγγραφές : mycourses.ntua.gr

  Αφίσα
Όνομα: afissa 2020-2021.pdf, Ανέβηκε: 19/2/2021 19:06, Μέγεθος: 787kb

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 22/02 - 02/03/2021

  Ανακοίνωση
Όνομα: Analipsi_Diplomatikon_per_Feb_2021.pdf, Ανέβηκε: 18/2/2021 15:39, Μέγεθος: 556kb
‹ Νεότερες1234...59Παλαιότερες ›