ΑνακοινώσειςΓραμματείας
  Προκήρυξη - «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ» ακαδ. έτους 2019-2020
Όνομα: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ_Προκήρυξη 2019.pdf, Ανέβηκε: 22/5/2019 15:12, Μέγεθος: 69kb
  Δελτίο Τύπου
Όνομα: Δελτίο Τύπου Διδακτορικές Υποτροφίες Κληρο.pdf, Ανέβηκε: 21/5/2019 12:38, Μέγεθος: 344kb

Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Προστασία Μνημείων" και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Προστασία Μνημείων» στις εξής κατευθύνσεις:
Α’ Κατεύθυνση «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και συνόλων»
Β’ Κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης»

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ συντονίζει τη Β’ Κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης». Για την απόκτηση του διπλώματος απαιτείται η  παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση συνολικά σε δέκα μαθήματα (κορμού, κατεύθυνσης και επιλογής),  η εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων και θεμάτων, η συμμετοχή στις εργασίες πεδίου καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ είναι τα τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο ΔΠΜΣ “Προστασία Μνημείων” γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών κατά προτεραιότητα, άλλοι διπλωματούχοι διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών, ή Τμημάτων Μηχανικών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επισυνάπτονται η προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής.

  Προκήρυξη
Όνομα: prokirixi_prostasia_mnimeion_2019.pdf, Ανέβηκε: 16/5/2019 14:59, Μέγεθος: 166kb
  Αίτηση συμμετοχής
Όνομα: aitisi_symetoxis_mnimeia_2019.docx, Ανέβηκε: 16/5/2019 15:00, Μέγεθος: 107kb

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Μ. Καρμέλλου, με τίτλο:

«MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF DISTRIBUTED ENERGY SYSTEMS WITH FOCUS ON ROBUST SOLUTIONS».

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Κουμούτσου.

  Προκήρυξη Υποτροφιών
Όνομα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019.pdf, Ανέβηκε: 9/5/2019 15:10, Μέγεθος: 145kb
  Αίτηση Υποψηφιότητας
Όνομα: ΑΙΤΗΣΗ.docx, Ανέβηκε: 9/5/2019 15:12, Μέγεθος: 20kb
  Υπεύθυνη Δήλωση
Όνομα: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx, Ανέβηκε: 9/5/2019 15:13, Μέγεθος: 33kb

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μαγουλάς, ο Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών", Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χαριτίδης και ο  Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υπολογιστική Μηχανική", Καθηγητής κ. Χρήστος Κυρανούδης, σας προσκαλούν στην τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης των ανωτέρω Δ.Π.Μ.Σ. για τις παρακάτω περιόδους:

  • περίοδος Ιουνίου και Οκτωβρίου 2016
  • περίοδος Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου 2017
  • περίοδος Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου 2018

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτιρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

  Πρόσκληση Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
Όνομα: 20190502_Ximikoi_www.pdf, Ανέβηκε: 7/5/2019 11:17, Μέγεθος: 167kb

Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης της συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια για το οικ. έτος 2019.

Η επιχορήγηση δίνεται κατά προτεραιότητα και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου ποσού (6.350 €, Δ.Σ. Φοιτητικής Λέσχης 29/11/2018).

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, μόνο εφόσον συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας δικαιούται επιχορήγηση για ένα συνέδριο εξωτερικού και ένα/ανά έτος εσωτερικού ως ακολούθως:

  • Συνέδριο εσωτερικού (εντός Αθηνών):                   50€
  • Συνέδριο εσωτερικού (εκτός Αθηνών):                 100€
  • Συνέδριο εξωτερικού:                                         711€
  • Συνέδριο υπερατλαντικό:                                  1000€
  Προκήρυξη
Όνομα: HELMEPA_2019-2020.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2019 11:24, Μέγεθος: 159kb