ΑνακοινώσειςΓραμματείας
  Αίτηση Υποψηφιότητας
Όνομα: aitisi_ypopsif_edeil.doc, Ανέβηκε: 22/9/2021 13:29, Μέγεθος: 53kb
  Προκήρυξη
Όνομα: Prokirixi_edeil_15-09-2021.pdf, Ανέβηκε: 22/9/2021 13:28, Μέγεθος: 444kb

Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές των Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Χημικών Μηχανικών στα προδιδακτορικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) θα πραγματοποιηθούν από 29/09/2021 έως και 15/10/2021.

Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που είναι υπόχρεοι παρακολούθησης προδιδακτορικών μαθημάτων όπως στείλουν ηλεκτρονικά το συνημμένο έντυπο στο e-mail: elkar@central.ntua.gr. Το  έντυπο θα πρέπει να φέρει υπογραφή.

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e-mail: elkar@central.ntua.gr

  Δήλωση προδιδακτορικών μαθημάτων
Όνομα: ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΧΕΙΜΕΡ_2021-22.doc, Ανέβηκε: 21/9/2021 13:46, Μέγεθος: 81kb

Σας ενημερώνουμε  ότι η κατάθεση των Εκθέσεων Προόδου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (από 1/9/2020 έως 31/08/2021) θα γίνει ως ακολούθως:

15/09/2021 έως 30/09/2021: Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες στέλνουν υπογεγραμμένο αναλυτικό υπόμνημα πεπραγμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδέκτες α) την τριμελή τους  και β) τη Γραμματεία της Σχολής (e-mail: elkar@central.ntua.gr ).

01/10/2021 έως 24/10/2021: Οι Επιβλέποντες Καθηγητές θα  υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία της Σχολής (e-mail: elkar@central.ntua.gr ) (με κοινοποίηση στον Υ.Δ) υπογεγραμμένο εισηγητικό σημείωμα με χαρακτηρισμό της εξέλιξης της διαδικασίας εκπόνησης ως θετικής ή αρνητικής.

Σημείωση 1: Οι Υ. Δ. κατόπιν επικοινωνίας με την τριμελή τους (και πριν την αποστολή του υπομνήματος από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία) θα παρουσιάσουν ενώπιον της προφορικά το υπόμνημά τους.
Σημείωση 2: Το υπόμνημα που θα σταλεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να φέρει υπογραφή του/της Υ.Δ.. Θα σταλεί επιβεβαίωση παραλαβής από τη Γραμματεία, σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ΥΔ να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.
Σημείωση 3: Το e- mail αποστολής του υπομνήματος από τον/την Υ.Δ. να είναι ένα, απευθυνόμενο ταυτόχρονα στην τριμελή και στη Γραμματεία. Παρακαλούμε μην στέλνετε ξεχωριστά μηνύματα.
Σημείωση 4: Οι εκθέσεις προόδου θα καταχωρούνται στο μητρώο του Υποψήφιου Διδάκτορα μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και τα δυο στάδια της διαδικασίας και οπωσδήποτε εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e-mail: elkar@central.ntua.gr

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ευάγγελου Μακρυβέλιου, με τίτλο:

«Αξιολόγηση και επιλογή χαρτοφυλακίου ερευνητικών προγραμμάτων με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και μαθηματικού προγραμματισμού».

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης της συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια για το οικ. έτος 2021.
Η επιχορήγηση δίνεται κατά προτεραιότητα και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου ποσού (6.000 €, Δ.Σ. Φοιτητικής Λέσχης 26/11/2020).

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, μόνο εφόσον συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας δικαιούται επιχορήγηση για ένα συνέδριο εξωτερικού και ένα/ανά έτος εσωτερικού ως ακολούθως:

• Συνέδριο εσωτερικού (εντός Αθηνών):                   50€
• Συνέδριο εσωτερικού (εκτός Αθηνών):                 100€
• Συνέδριο εξωτερικού:                                            711€
• Συνέδριο υπερατλαντικό:                                     1000€

Σε περίπτωση on-line συνεδρίου θα καλύπτεται το κόστος της εγγραφής και πάντα εντός των ανωτέρω ορίων.

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e-mail: elkar@central.ntua.gr

  Αίτηση
Όνομα: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.pdf, Ανέβηκε: 7/9/2021 14:09, Μέγεθος: 904kb
  Προκήρυξη
Όνομα: ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2021 11:22, Μέγεθος: 603kb
  Αίτηση Υποψηφιότητας
Όνομα: aitisi_ypopsifiotitas_YD_new.docx, Ανέβηκε: 23/7/2021 11:22, Μέγεθος: 27kb

Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, που επιθυμούν να εξεταστούν σε προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Χημικών Μηχανικών (χειμερινά και εαρινά) κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν στο e-mail: elkar@central.ntua.gr τη συνημμένη δήλωση έως και 29/07/2021.

Επισημαίνουμε ότι μπορείτε να εξεταστείτε μόνο σε μαθήματα που έχετε δηλώσει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο δηλώσεων μαθημάτων).

  Δήλωση πρόθεσης εξέτασης ΥΔ
Όνομα: ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021.docx, Ανέβηκε: 22/7/2021 12:54, Μέγεθος: 34kb
‹ Νεότερες1234...33Παλαιότερες ›