ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Ελένης Ροσολύμου, με τίτλο:

«Ηλεκτροχημική σύνθεση δισδιάστατων (2D) και μονοδιάστατων (1D) νανοδομημένων υλικών με βάση τον κασσίτερο (Sn)».

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 και ώρα 13:30 στην Αίθουσα Κουμούτσου.

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Χριστίνας Γιαννακίδου, με τίτλο:

«Εκτίμηση επικινδυνότητας βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης από παράκτια πλημμύρα και εφαρμογή στην Ελλάδα».

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και ώρα 16:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Γεωργίου Σουπιώνη, με τίτλο:

«Σύνθετα Υλικά Πολυμερικής Μήτρας Ενισχυμένα με Ίνες, Κατάλληλα για Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Κατασκευή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες)».

Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:30 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Νικόλαου Σολωμού, με τίτλο:

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με τη χρήση μεμβρανών».

Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00μ. στην Αίθουσα Κουμούτσου.

  Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-25
Όνομα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΤΥ_2024-2025_en.pdf, Ανέβηκε: 27/6/2024 12:11, Μέγεθος: 202kb
  Αίτηση υποψηφιότητας 2024-25
Όνομα: Application Form_2024-25_IPP MST.docx, Ανέβηκε: 27/6/2024 12:11, Μέγεθος: 52kb

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 τριάντα (30) νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), πάρα πολλές εκ των οποίων συνοδεύονται από υποτροφία, στις παρακάτω περιοχές:

• Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή
• Κατάλυση, ενέργεια και ηλεκτροχημικές διεργασίες
• Φαινόμενα μεταφοράς και φυσικές διεργασίες
• Τεχνολογίες πλάσματος και νανοτεχνολογία
• Νέα υλικά και επιφάνειες
• Βιοκαταλύτες, βιοτεχνολογία, περιβάλλον
• Σχεδιασμός, δυναμική, ρύθμιση και βελτιστοποίηση διεργασιών
• Θεωρία, μαθηματική μοντελοποίηση, προσομοίωση υλικών σε πολλαπλές κλίμακες

Οι υποτροφίες παρέχονται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και η διάρκειά τους είναι από 3 έως 5 έτη. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών θα διατίθενται επιπρόσθετα χρήματα για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.
Οι Υ.Δ. θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα και να εκπονήσουν ερευνητικό έργο πολύ υψηλού επιπέδου σ’ ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη καθηγητών και ερευνητών παγκοσμίου κύρους.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν όπως και για το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και τη δομή του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος  (www.chemeng.upatras.gr) ή να στείλουν μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: phd-studies@chemeng.upatras.gr και chemengsecr@upatras.gr ή να απευθυνθούν στην παρακάτω διεύθυνση:

κα Χρύσα Πυλή
Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα, GR 26504
Τηλ.: +30 2610 969 500

  Ανακοίνωση
Όνομα: PhD Ζλιν.pdf, Ανέβηκε: 18/6/2024 10:49, Μέγεθος: 239kb
  Ανακοίνωση Γκιουρουνλιάν 2023
Όνομα: ΕΞ Υποτροφίες - Βραβεία.pdf, Ανέβηκε: 14/6/2024 09:54, Μέγεθος: 233kb

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Παναγιώτη Μαυραντώνη, με τίτλο:

«Μελέτη και χαρακτηρισμός των παραμέτρων μικροδομής και των ιδιοτήτων του χαρτιού ως κριτήρια αποτίμησης συμβατής και επιτελεστικής συντήρησης του».

Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Κουμούτσου.

‹ Νεότερες1234...47Παλαιότερες ›