ΑνακοινώσειςΓραμματείας
  Ενημερωτικό δελτίο
Όνομα: Αντίγραφο_του_AIESEC_Ενημερωτικό_Δ.pdf, Ανέβηκε: 11/4/2024 13:08, Μέγεθος: 889kb

Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο να κινητοποιήσει νέους ερευνητές και επιστήμονες να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες, που θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων της ευρύτερης περιοχής  Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με επίκεντρο τους τομείς της Γαλάζιας και Πράσινης Οικονομίας.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: α) την υποβολή των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, β) δύο φάσεις Αξιολόγησης από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που περιλαμβάνει έγκριτους ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων, γ) διαδικασία mentoring για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών προτάσεων και δ) την ανάδειξη και προβολή των νικητήριων προτάσεων στην Τελετή Βράβευσης του Διαγωνισμού. Οι νικητές θα κερδίσουν τα έπαθλα των 5.000€, 3.000€ και 2.000€.

Γαλάζια Καινοτομία
Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ανταγωνιστικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Innovate East προσκαλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και εντάσσονται στο πλαίσιο της Γαλάζιας Καινοτομίας. Ενδεικτικά ακολουθούν κάποιες από τις προκλήσεις της Γαλάζιας Καινοτομίας:
•        Βιώσιμη Ναυτιλία & Μεταφορές
•        Θαλάσσιος Τουρισμός
•        Ασφάλεια & Περιβάλλον
•        Γαλάζια Οικονομική και Κοινωνική Ανθεκτικότητα

Πράσινη Καινοτομία
Η ανάπτυξη της Πράσινης Οικονομίας και η αξιοποίηση πράσινων καινοτομιών αποτελεί πλέον παράγοντα ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο διαγωνισμός καινοτομίας Innovate East, προσκαλεί τους υποψήφιους να αναπτύξουν και να μοιραστούν καινοτόμες ιδέες και λύσεις που θα συμβάλουν στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Ενδεικτικά ακολουθούν κάποιες από τις προκλήσεις της Πράσινης Καινοτομίας:
•        Κυκλική Οικονομία & Ορθολογική Διαχείριση Πόρων
•        Θέματα Αγροδιατροφής
•        Εξοικονόμηση Ενέργειας & ΑΠΕ
•        Κοινωνικός Αντίκτυπος & Βιωσιμότητα
•        Περιβάλλον και Υγειονομικές Συνέπειες

  Ανακοίνωση
Όνομα: INNOVATE EAST.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2024 12:18, Μέγεθος: 693kb

Ο διαγωνισμός INNOVATE EAST  αποτελεί πρωτοβουλία της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και απευθύνεται σε ερευνητικές ομάδες, φοιτητές και αποφοίτους, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, Spin-off Επιχειρήσεις και όσους άλλους ενδιαφερόμενους για τον τομέα της Γαλάζιας και Πράσινης Οικονομίας.

Στόχος είναι να συνδεθούν δημόσιοι φορείς, ακαδημαϊκή κοινότητα και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, ώστε να κινητοποιηθούν νέοι ερευνητές και επιστήμονες προς την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, που θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.

Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
α) την υποβολή των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών,
β) δύο φάσεις Αξιολόγησης από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που περιλαμβάνει έγκριτους ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων,
γ) διαδικασία mentoring για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών προτάσεων και
δ) την ανάδειξη και προβολή των νικητήριων προτάσεων στην Τελετή Βράβευσης του Διαγωνισμού που θα γίνει τον Δεκέμβριο 2024.

Στους νικητές του διαγωνισμού θα δοθούν έπαθλα 5.000€ (1η Θέση), 3.000€ (2η Θέση) και 2.000€ (3η Θέση).

Ήδη έχει ξεκινήσει το STAGE I: Ideas Generation σύμφωνα με το οποίο, οι υποβολές θα παραμείνουν ενεργές μέχρι 31 Μαΐου.

Το INNOVATE EAST υποστηρίζουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Πανεπιστήμιο Πειραιά
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.innovateeast.gr/

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στον 7ο κύκλο διεξαγωγής  του Δια-Πανεπιστημιακού προγράμματος Επιχειρηματικότητας  IDEA - Innovation Design & Entrepreneurial Action program που συντονίζει το Κέντρο ACEin σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δώσει σε εσάς την ευκαιρία να αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες ενός/μιας σύγχρονου/σύγχρονης επιχειρηματία.

To πρόγραμμα θα είναι δια-πανεπιστημιακό/διεπιστημονικό, δηλαδή θα λάβουν μέρος φοιτητές/φοιτήτριες, 4ου εξαμήνου και άνω, από όλα τα τμήματα του ΟΠΑ και του ΕΜΠ καθώς και από μερικά τμήματα του ΕΚΠΑ. Θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου 2024 και θα ολοκληρωθεί στις 26 Απριλίου 2024.

Η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει βάση αίτησης/ερωτηματολογίου που μπορείτε να βρείτε εδώ. Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης διαρκεί περίπου *25 λεπτά*.

Στο σύνολο θα επιλεγούν περίπου 50 προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες και στη συνέχεια θα δημιουργηθούν μεικτές Δια – Πανεπιστημιακές/Διεπιστημονικές επιχειρηματικές ομάδες.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι τη Δευτέρα 08.04.2024, στις 23.59.

Παρακαλούμε πριν από τη συμπλήρωση της εν λόγω  αίτησης, ενημερωθείτε σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα που μπορείτε να βρείτε εδώ, έτσι ώστε να είστε βέβε@ ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή/και απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική ομάδα του Προγράμματος IDEA στη διεύθυνση: idea@acein.aueb.gr.

  Application instructions
Όνομα: FUI-IP 2024_APPLICATION INSTRUCTIONS_.pdf, Ανέβηκε: 26/3/2024 14:53, Μέγεθος: 1333kb
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 - Γενικές

Το BEST Athens σε συνεργασία με την PwC διοργανώνει ένα Company Visit στην εταιρεία και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την επίσκεψη να  πραγματοποιείται την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024.

Η PwC αποτελεί ένα δίκτυο εταιρειών σε 152 χώρες με περισσότερα από 328.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν.
Απασχολεί περισσότερους από 2,000 εργαζόμενους στα γραφεία της στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Ιωάννινα και στη Ρόδο.
Επισκεφθείτε τη σελίδα  www.pwc.gr και μάθετε περισσότερα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα μείνουν ανοιχτές μέχρι την 1η Απριλίου. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και ζήσε την εμπειρία.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στα social media του BEST Athens:

• Facebook: BEST Athens (https://www.facebook.com/BEST.Athens)
• Instagram: best_athens (https://www.instagram.com/best_athens/)
• LinkedIn: BEST Athens (https://www.linkedin.com/company/12646042)

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024, 17.00 - 20.00 θα πραγματοποιηθεί Επιμορφωτικό Εργαστήριο στο ΤΕΕ "Βιωσιμότητα και Βιομηχανία. Αξιολόγηση με προοπτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία. Δυναμική και προκλήσεις" με εισηγητή τον καθηγητή κ Α. Κοκόση.
Η συμμετοχή των φοιτητών είναι χωρίς χρέωση και με την παρακολούθηση των σεμιναρίου εξασφαλίζουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο (εδώ:https://web.tee.gr/seminaria-tee/training-workshops/workshop-viosimotita-viomixania-28-3/)

Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2024 - Γενικές
  Call for abstracts
Όνομα: Call for abstracts.pdf, Ανέβηκε: 7/3/2024 11:57, Μέγεθος: 343kb

Recruitment του BEST Athens

Το BEST Athens είναι ένας Ευρωπαϊκός, εθελοντικός οργανισμός για φοιτητές του  Πολυτεχνείου, που επικεντρώνεται στην οργάνωση και διεξαγωγή events με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα από φοιτητές για φοιτητές.

Απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές του Ε.Μ.Π. ανεξαρτήτως σχολής και δίνει σε αυτούς την ευκαιρία να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού ανά την Ευρώπη. Διεθνή συνέδρια, ακαδημαϊκά σεμινάρια και διαγωνισμοί μηχανικής είναι μερικές από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε για τη φοιτητική κοινότητα.

Αν θέλεις να αποκτήσεις καινούργιες εμπειρίες, να ταξιδέψεις στην Ευρώπη και να γνωρίσεις καινούργια άτομα, το BEST Athens είναι εδώ για σένα!

Συμπλήρωσε τη Recruitment form  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwLjEuQ-bT3kYBwLh6Wv1aLj6PtzcMYMPNypc3IxiMxWjmoQ/viewform?usp=sf_link και γίνε μέλος του BEST Athens!

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στα social media του BEST Athens:
• Facebook: BEST Athens (https://www.facebook.com/BEST.Athens)
• Instagram: best_athens (https://www.instagram.com/best_athens/)
• LinkedIn: BEST Athens (https://www.linkedin.com/company/12646042)
• Website: BEST Athens (http://best.ntua.gr/)

‹ Νεότερες1234...47Παλαιότερες ›