ΑνακοινώσειςΓραμματείας

In order to find out more about the webinar, please follow the link.

Πάνω από 3.300 φοιτητές μηχανικοί από όλη την Ευρώπη, από 93 πανεπιστήμια και σε περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές χώρες ασχολούνται με το BEST (Board of European Students of Technology)”

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/UQKdMX2aKUsPXZWF9

Facebook Page: @Best.Athens

  Ανακοίνωση
Όνομα: 3η Ενημερ_ Εκδήλ.pdf, Ανέβηκε: 20/10/2020 17:08, Μέγεθος: 582kb

Η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στις Εστίες που αφορούν πρωτοετείς (με το 5%) και λοιπές κατηγορίες, θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 30/10/2020.

Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τα έντυπα αιτήσεων για ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα των ΝΕΕΜΠ.

Σας ενημερώνουμε ότι, για την έκδοση πιστοποιητικών των διπλωματούχων της εκάστοτε περιόδου θα πρέπει πρωτίστως να οριστεί η ενιαία ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Η έκδοση των πιστοποιητικών των νέων διπλωματούχων πραγματοποιείται σταδιακά και με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών.

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις αντίστοιχες αιτήσεις θα εκδίδονται στο σύνολό τους, ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ένα (1) από κάθε είδος (για ευνόητους λόγους).

Πχ απόφοιτος που έχει αιτηθεί Αντίγραφο Διπλώματος (x5), Αναλυτική Βαθμολογία (x5), Πιστοποιητικό Ισοτιμίας (x2), Βεβαίωση Γνώσης Χειρισμού Η/Υ (x3) και έχει εκδώσει παράβολο για 13 πιστοποιητικά (+2 δωρεάν) θα λάβει ηλεκτρονικά ένα πιστοποιητικό από την κάθε κατηγορία (τέσσερα (4) στο σύνολο), ενώ τα φυσικά έγγραφα θα παραμένουν στο φάκελο της Γραμματείας και θα μπορούν να παραληφθούν στο σύνολό τους, εφόσον αυτό απαιτείται, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Απόφοιτοι οι οποίοι δεν έχουν εκδώσει παράβολο, θα πρέπει πρωτίστως να καταβάλλουν το αντίστοιχο αντίτιμο ηλεκτρονικά και στη συνέχεια θα ακολουθείται από τη Γραμματεία η ανωτέρω διαδικασία. Στις περιπτώσεις που δε θα καταβάλλεται παράβολο θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αρχικά δύο (2) δωρεάν πιστοποιητικά που δικαιούται κάθε απόφοιτος, κατ’ εκτίμηση της Γραμματείας και εφόσον δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση από τον απόφοιτο.

Όλα τα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένος στη βάση της Γραμματείας για τον κάθε απόφοιτο αντίστοιχα. Κατά την παραλαβή του σχετικού email θα πρέπει, υποχρεωτικά, να αποστέλλεται άμεσα από τον απόφοιτο απαντητικό email  (Reply) στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, παρέλαβα τα συνημμένα πιστοποιητικά ως νέος διπλωματούχος της περιόδου (αναφορά της περιόδου και του έτους αποφοίτησης) της Σχολής Χημικών Μηχανικών».

 

Από τη Γραμματεία

  Ανακοίνωση
Όνομα: Paratasi_e-eggrafon_winter_2020-21.pdf, Ανέβηκε: 19/10/2020 11:22, Μέγεθος: 106kb

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά: 1/11 - 15/11/2020

Περίοδος διεξαγωγής εξετάσεων: 1/12 - 20/12/2020

  Αίτηση
Όνομα: aitisi_katatakt_2020_21.doc, Ανέβηκε: 16/10/2020 12:02, Μέγεθος: 31kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: anak_yli_katatakt_2020_21.pdf, Ανέβηκε: 16/10/2020 12:02, Μέγεθος: 500kb

Περίοδος εγγραφών 15-10 έως 22-10-2020.

  Ανακοίνωση
Όνομα: anak_neoeisachthenton_5%_2020-2021.pdf, Ανέβηκε: 15/10/2020 15:15, Μέγεθος: 397kb
  Αίτηση εγγραφής/δήλωσης μαθημάτων
Όνομα: AitMath_Xeim_1o_2020-21.docx, Ανέβηκε: 15/10/2020 15:16, Μέγεθος: 49kb
  Υπεύθυνη Δήλωση
Όνομα: Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής επιτυχόντα.doc, Ανέβηκε: 15/10/2020 15:16, Μέγεθος: 48kb