ΑνακοινώσειςΓραμματείας
  Ανακοίνωση
Όνομα: Ανακοίνωση Αιτήσεων.pdf, Ανέβηκε: 25/11/2020 14:55, Μέγεθος: 339kb
  Αίτηση
Όνομα: aitisi2021-doc.pdf, Ανέβηκε: 25/11/2020 14:56, Μέγεθος: 310kb

Ενημερώνονται οι φοιτητές της Σχολής, οι οποίοι φοιτούν στο 3ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται να απαλλαχθούν από το μάθημα της Ξένης Γλώσσας του 1ου, 2ου, και 3ου εξαμήνου, όπως αποστείλουν στο email dokou@chemeng.ntua.gr, σχετική αίτηση απαλλαγής και τον αντίστοιχο τίτλο ή πιστοποίηση που διαθέτουν.

Υποβολή αιτήσεων 30/11/2020 έως 13/12/2020

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Απαλλαγής (επισυνάπτεται)
  • Ψηφιακό αρχείο του πρωτότυπου τίτλου ή πιστοποίησης (αρχείο φωτογραφίας σε μορφή jpg, jpeg, tiff κτλ ή σκαναρισμένο αρχείο του πρωτότυπου σε μορφή pdf)

Σημ.: Η απαλλαγή καταχωρείται στο τρίτο (3ο) εξάμηνο και αφορά το 1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο σπουδών.

  Ανακοίνωση
Όνομα: Anakoinosi_apallagis_foreign_lang_2021.pdf, Ανέβηκε: 25/11/2020 14:00, Μέγεθος: 727kb

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Βασιλικής Νταγκονίκου, με τίτλο:

«Καταλυτική Υδρογονοεπεξεργασία Υποβαθμισμένων Πετρελαϊκών Κλασμάτων και Λιπιδίων προς Παραγωγή Υβριδικών Καυσίμων».

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30μμ μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Καλλιβωκά Σπυρίδωνα, με τίτλο:

«Study of the mechanical properties of interfaces in nanocomposites with molecular simulations (Μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων διεπιφανειών με νανοσύνθετα υλικά με μοριακές προσομοιώσεις)».

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 16/11 - 20/11/2020

  Ανακοίνωση
Όνομα: Analipsi_Diplomatikon_per_Nov_2020.pdf, Ανέβηκε: 11/11/2020 14:32, Μέγεθος: 298kb

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

  Προκήρυξη
Όνομα: Prokirixi_edeil_03-11-2020.pdf, Ανέβηκε: 4/11/2020 10:27, Μέγεθος: 301kb
  Αίτηση Υποψηφιότητας
Όνομα: aitisi_ypopsif_edeil.doc, Ανέβηκε: 4/11/2020 10:27, Μέγεθος: 53kb

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ1/Γ.Π.οικ.69863 ΚΥΑ, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η Γραμματεία εξυπηρετεί το κοινό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secretariat@chemeng.ntua.gr) ή τηλεφώνου (Προπτυχιακά Θέματα: 210772-1134, -1128, Μεταπτυχιακά Θέματα: 210772-1502, -2248).

Σε επείγουσες περιπτώσεις και αφού διαπιστωθεί ότι ο πολίτης δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως θα προσέρχεται στη Γραμματεία, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα.

 

Από τη Γραμματεία

  Πρόσκληση Γ.Σ. της 29/10/2020
Όνομα: prosklisi_GS_2020_10_29.pdf, Ανέβηκε: 26/10/2020 15:25, Μέγεθος: 367kb