ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών, κατά το τρέχον ακαδ. εξάμηνο και επιθυμούν να συμμετέχουν στην επί πτυχίω εξεταστική (απόφαση Γ.Σ. 16-12-2020),  θα πρέπει να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά:

Δηλώσεις μαθημάτων επί πτυχίω φοιτητών

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων: 23/12/2020 - 10/01/2021
(Οι παραπάνω ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά και καμία  παράταση δε θα δοθεί.)

Για την ηλεκτρονική εγγραφή, όσοι φοιτητές δε διαθέτουν ήδη κωδικό χρήστη, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. (Κτίριο Η/Υ). Για περιπτώσεις φοιτητών που έχουν ξεχάσει ή απωλέσει τον σχετικό κωδικό (password) υπάρχει δυνατότητα αρχικοποίησης.

Σημ. Ι: Δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική έχουν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών.

Σημ. ΙΙ: Προϋπόθεση για την εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών σε μαθήματα είναι να έχουν δηλώσει/εγγραφεί σε αυτά τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν.

Σημ. III: Στην επί πτυχίω εξεταστική δε θα υπάρξει δυνατότητα βελτίωσης βαθμολογίας (βαθμός που θα αφορά βελτίωση δε θα καταχωρείται).

Σημ. ΙV: Μαθήματα τα οποία δε συμπεριλαμβάνονται στη σχετική φόρμα είτε έχουν μετακινηθεί σε χειμερινά εξάμηνα και θα εξεταστούν στην κανονική περίοδο, είτε έχουν ήδη καταργηθεί και αντιστοιχηθεί βάσει του Νέου ΠΣ.

Σημ. V: Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σημαντικές μεταβατικές ρυθμίσεις και αντιστοιχίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

  Ανακοίνωση
Όνομα: anakoinosi_epi-ptyxio_winter_2020-21.pdf, Ανέβηκε: 22/12/2020 12:14, Μέγεθος: 306kb

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Γεώργιου Προφητηλιώτη, με τίτλο:

«Αποτίμηση του Οφέλους μιας Εθνικής Πολιτικής Προστασίας των Πλανητών μεταξύ Γης και Άρη, υπό το πρίσμα των Αναδυόμενων Ιδιωτικών Πρωτοβουλιών για το Διάστημα».

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Περίοδος υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών: 14/12 - 20/12/2020.

  Ανακοίνωση μετεγγραφών 2020-21
Όνομα: anak_metengrafon_2020-2021.pdf, Ανέβηκε: 14/12/2020 16:06, Μέγεθος: 554kb
  Πρόσκληση Γ.Σ. της 16/12/2020
Όνομα: prosklisi_GS_2020_12_16.pdf, Ανέβηκε: 14/12/2020 11:43, Μέγεθος: 617kb

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τους τελικούς βαθμούς των φοιτητών, οι οποίοι εξετάστηκαν στη διπλωματική τους εργασία την περίοδο Οκτωβρίου 2020.

  Τελικοί βαθμοί εξέτασης ΔΕ περιόδου Οκτωβρίου 2020
Όνομα: grades_DE_October_2020.pdf, Ανέβηκε: 9/12/2020 12:37, Μέγεθος: 410kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: anak_neoeisachthenton_athliton_2020-2021.pdf, Ανέβηκε: 4/12/2020 17:57, Μέγεθος: 547kb
  Αίτηση εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων
Όνομα: AitMath_Xeim_1o_2020-21.docx, Ανέβηκε: 4/12/2020 17:58, Μέγεθος: 49kb

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Δημητρίου Ζουράρη, με τίτλο:

«Electrochemical study of redox enzymes and their utilization on modified electrodes».

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00πμ μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Πρόσκληση Κοσμητείας της 04/12/2020
Όνομα: prosklisi_kosmiteias_2020_12_04.pdf, Ανέβηκε: 2/12/2020 12:11, Μέγεθος: 438kb

Σας ενημερώνουμε ότι κατ' εξαίρεση κατά το ακαδ. έτος 2020 - 2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov2, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν θα πραγματοποιηθεί στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα από 1-20 Δεκεμβρίου 2020. Η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  ΦΕΚ 5200/24-11-2020
Όνομα: ΦΕΚ_5200_24112020_κατατακτηριες.pdf, Ανέβηκε: 1/12/2020 18:27, Μέγεθος: 104kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: ΕΞ Υποτροφίες - Βραβεία.pdf, Ανέβηκε: 1/12/2020 15:02, Μέγεθος: 504kb