ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες για τα συνημμένα έγγραφα με την αίτηση που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στη Γραμματεία, θα βρείτε στον  σύνδεσμο WATERApplication – FCH BUT (vut.cz).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το BIP: 13/06/2024.

  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Όνομα: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέρ.docx, Ανέβηκε: 5/6/2024 12:43, Μέγεθος: 50kb