ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Τη Δευτέρα 12/2 αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων των εαρινών εξαμήνων, σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ της Σχολής, η διδασκαλία όλων των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως, για όσο διάστημα δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη Σχολή.

Για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων θα εκδοθεί σύντομα νέα ανακοίνωση.
Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε μάθημα θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα Helios.