ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Ιουλίας Γεωργιοπούλου, με τίτλο:

«Ανάκτηση Βιοδραστικών Ουσιών από Φύκη με Χρήση Πράσινων Τεχνολογιών».

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:30 στην Αίθουσα Κουμούτσου.