ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές των Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Χημικών Μηχανικών στα προδιδακτορικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) θα πραγματοποιηθούν από 27/09/2023 έως και 04/10/2023.

Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που είναι υπόχρεοι παρακολούθησης χειμερινών προδιδακτορικών μαθημάτων (είτε τα δηλώνουν πρώτη φορά είτε τα οφείλουν από προηγούμενο έτος) όπως στείλουν ηλεκτρονικά το συνημμένο έντυπο στο e-mail: elkar@central.ntua.gr. Το  έντυπο θα πρέπει να φέρει υπογραφή.

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e-mail: elkar@central.ntua.gr

Σημείωση: Η δήλωση στο παρόν έντυπο των μαθημάτων άλλων Σχολών δεν αποτελεί εγγραφή σε αυτά. Για να γίνει η εγγραφή σας θα πρέπει να απευθύνεστε και στις αντίστοιχες Γραμματείες.

  Δήλωση προδιδακτορικών μαθημάτων
Όνομα: ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ_2023-24.doc, Ανέβηκε: 21/9/2023 11:20, Μέγεθος: 82kb