ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Ανακοινώνεται ότι, κατά τη συνεδρίαση της Γ.Σ. της Σχολής της 31/05/2023, έγινε επικαιροποίηση των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην ειδική εξεταστική (επί πτυχίω).

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, σε κάθε Ειδική Εξεταστική (Επί  Πτυχίω) περίοδο, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες:

  1. Έχουν υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών
  2. Έχουν δηλώσει/εγγραφεί στα μαθήματα αυτά τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν
  3. Οφείλουν το πολύ οκτώ (8) μαθήματα, ανεξαρτήτως εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού)
  4. Έχουν προβεί σε ανάληψη εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Επισημαίνεται ότι στην ειδική εξεταστική  (επί  πτυχίω)  δε  θα  δίνεται  η δυνατότητα βελτίωσης βαθμολογίας.

Η ανωτέρω απόφαση θα εφαρμοστεί καθολικά από την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ακαδ. έτους 2023-2024.


Σημ.: Η επί πτυχίω εξεταστική της περιόδου Φεβρουαρίου του ακαδ. έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί με το ισχύον καθεστώς.