ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Στη Σχολή Χημικών Μηχανικών προκηρύσσονται δύο (2) νέες θέσεις Καθηγητών ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατάλυση με εφαρμογές σε Ενέργεια και Περιβάλλον» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ33502) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ33496) ) ή Καθηγητή Α’ Βαθμίδας (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ33494)
     
  • Μία (1) θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακές Διεργασίες» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ33499) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ33495)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 28/06/2023

Επισυνάπτεται το υπ'αριθμ. 679/13-03-2023 ΦΕΚ

Πληροφορίες: κα Αγγελική Μάνεση, τηλ. 2107721128

  679/13-03-2023 ΦΕΚ
Όνομα: fek679_13032023.pdf, Ανέβηκε: 20/4/2023 09:04, Μέγεθος: 155kb