ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Η πρώτη θέση αφορά το αντικείμενο Machine Learning, AI, Cloud Platform and Database development for molecular simulations.

Η δεύτερη θέση αφορά το αντικείμενο Computational Chemistry/Polymers Degradation.

Στα συγκεκριμένα Marie Curie ITN project συμμετέχουν η NovaMechanics (NovaM), σε συνεργασία με το University of Birmingham (UoB), την PlasticEurope (PlastEU), το πανεπιστήμιο της Lyon (UCBL), το πανεπιστήμιο της Pisa (UNIPI) και την PolyMateria Limited (PolyM).

  1η Θέση
Όνομα: Marie Curie ITN NovaM Dec 2022 PlasticUnderground1.pdf, Ανέβηκε: 29/3/2023 12:23, Μέγεθος: 169kb
  2η Θέση
Όνομα: Marie Curie ITN NovaM Dec 2022 PlasticUnderground2.pdf, Ανέβηκε: 29/3/2023 12:23, Μέγεθος: 169kb