ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Το τελευταίο τρίμηνο του 2023 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη UfM (Union for the Mediterranean) Υπουργική Σύνοδος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος για συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Ευρωμεσογειακή συνεργασία στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

Public consultation in view of the 1st Union for the Mediterranean Ministerial Meeting on Higher Education - Union for the Mediterranean - UfM (ufmsecretariat.org)