ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κωνσταντίνου Ασπιώτη, με τίτλο:

«Διερεύνηση παραμέτρων που διαμορφώνουν την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών αυτο-ίασης στα τσιμεντοειδή υλικά».

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.