ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Από φέτος ξεκινάει η λειτουργία του νέου συστήματος  διαχείρισης μαθημάτων Helios.  Οι διδάσκοντες θα αναρτούν στο Helios τις ανακοινώσεις και το πλήρες υλικό των μαθημάτων τους.

Οι φοιτητές εγγράφονται στο Helios με χρήση των ιδρυματικών τους κωδικών, μέσα από τη σελίδα https://helios.ntua.gr. Οι πρωτοετείς θα αποκτήσουν ιδρυματικούς κωδικούς με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στη Γραμματεία της Σχολής.
Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να εγγραφούν σε όλα τα μαθήματα που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν στο τρέχον εξάμηνο, έτσι ώστε να έχουν άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη των μαθημάτων και αποτελεσματική επικοινωνία με τους διδάσκοντες.

Προσοχή: οι εγγραφές στο Helios είναι ανεξάρτητες από τις επίσημες εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων στη Γραμματεία της Σχολής.