ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ευάγγελου Μακρυβέλιου, με τίτλο:

«Αξιολόγηση και επιλογή χαρτοφυλακίου ερευνητικών προγραμμάτων με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και μαθηματικού προγραμματισμού».

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.