ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να βρείτε:

  • Το πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινών εξαμήνων (κανονική)
  • Το πρόγραμμα ειδικής εξέτασης Εαρινών εξαμήνων (επί πτυχίω)

Σημαντικό: Οι φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα κάτωθι αναφερόμενα μαθήματα, θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με τους αντίστοιχους διδάσκοντες, πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του κάθε μαθήματος.

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΣΗ Η/Υ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1ο εξάμηνο (8/2/2021)
  • ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3ο εξάμηνο (29/1/2021)
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι 7ο εξάμηνο (2/2/2021)
  • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 9ο εξάμηνο (8/2/2021)