ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι, για την έκδοση πιστοποιητικών των διπλωματούχων της εκάστοτε περιόδου θα πρέπει πρωτίστως να οριστεί η ενιαία ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Η έκδοση των πιστοποιητικών των νέων διπλωματούχων πραγματοποιείται σταδιακά και με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών.

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις αντίστοιχες αιτήσεις θα εκδίδονται στο σύνολό τους, ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ένα (1) από κάθε είδος (για ευνόητους λόγους).

Πχ απόφοιτος που έχει αιτηθεί Αντίγραφο Διπλώματος (x5), Αναλυτική Βαθμολογία (x5), Πιστοποιητικό Ισοτιμίας (x2), Βεβαίωση Γνώσης Χειρισμού Η/Υ (x3) και έχει εκδώσει παράβολο για 13 πιστοποιητικά (+2 δωρεάν) θα λάβει ηλεκτρονικά ένα πιστοποιητικό από την κάθε κατηγορία (τέσσερα (4) στο σύνολο), ενώ τα φυσικά έγγραφα θα παραμένουν στο φάκελο της Γραμματείας και θα μπορούν να παραληφθούν στο σύνολό τους, εφόσον αυτό απαιτείται, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Απόφοιτοι οι οποίοι δεν έχουν εκδώσει παράβολο, θα πρέπει πρωτίστως να καταβάλλουν το αντίστοιχο αντίτιμο ηλεκτρονικά και στη συνέχεια θα ακολουθείται από τη Γραμματεία η ανωτέρω διαδικασία. Στις περιπτώσεις που δε θα καταβάλλεται παράβολο θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αρχικά δύο (2) δωρεάν πιστοποιητικά που δικαιούται κάθε απόφοιτος, κατ’ εκτίμηση της Γραμματείας και εφόσον δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση από τον απόφοιτο.

Όλα τα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένος στη βάση της Γραμματείας για τον κάθε απόφοιτο αντίστοιχα. Κατά την παραλαβή του σχετικού email θα πρέπει, υποχρεωτικά, να αποστέλλεται άμεσα από τον απόφοιτο απαντητικό email  (Reply) στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, παρέλαβα τα συνημμένα πιστοποιητικά ως νέος διπλωματούχος της περιόδου (αναφορά της περιόδου και του έτους αποφοίτησης) της Σχολής Χημικών Μηχανικών».

 

Από τη Γραμματεία