ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Σύμφωνα με την από  26-5-2020 σχετική οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ. (επισυνάπτεται), καλούνται οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς φοιτητές  εκτός Ε.Ε. και οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς φοιτητές  εντός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, να ενημερώσουν μέσω email τη Γραμματεία της Σχολής για την ακριβή ημερομηνία άφιξής τους στην Ελλάδα.

  Οδηγία Υ.ΠΑΙ.Θ. για Αλλοδαπούς-Αλλογενείς φοιτητές
Όνομα: Οδηγία_Αλλοδαποί-Αλλογενείς_Φοιτητές_26052020.pdf, Ανέβηκε: 27/5/2020 11:30, Μέγεθος: 617kb