ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Νικόλαου Δημητρίογλου, με τίτλο:

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη συσκευής για μικρο-ενθυλάκωση νησιδίων παγκρεατικών κυττάρων».

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 στην Αίθουσα Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.