ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων γνωριμίας και χρήσης των βάσεων δεδομένων Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, παρέχει ελεύθερη πρόσβαση και στις δύο βάσεις δεδομένων για διάστημα έξι  μηνών από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως την 31η Μάιου 2020. Στη δράση έχει κληθεί να συμμετάσχει το Ε.Μ.Π. και άλλα ιδρύματα. Ο στόχος είναι να επιτρέψει στα ελληνικά Πανεπιστήμια να δοκιμάσουν την Reaxys για μεγάλο χρονικό διάστημα αξιολογώντας την πιθανή αξία της, προκειμένου να αποφασίσουν, αν επιθυμούν τη συνδρομή στις βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry.

Για την πρόσβαση απαιτείται αναγνώριση IP του ΕΜΠ.

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά σεμινάρια στα αγγλικά από τον Elsevier.

Θα παρουσιαστεί μια επισκόπηση της Reaxys και της Reaxys Medicinal Chemistry (RMC) σχετικά με τον τρόπο απόκτησης δεδομένων από: τη βιβλιογραφία, τις ιδιότητες των ενώσεων, τα δεδομένα βιοδραστικότητας και χημικής αντιδραστικότητας (ταχύτερη από οποιαδήποτε άλλη ερευνητική λύση)

• Επισκόπηση χαρακτηριστικών + ενσωμάτωση Scopus και Reaxys.
• Πρόσβαση σε εξαγόμενες ιδιότητες, φασματικά και πειραματικά δεδομένα.
• Σχεδιάγραμμα σύνθεσης.
• Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας ερωτημάτων - Reaxys.
• Βιοδραστικότητα και συνοπτικά δεδομένα μέσω του RMC heatmap για την εξαγωγή δεδομένων.


Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο θα ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους.

4 Δεκεμβρίου (12.30 – 13.30 Τοπική ώρα Ελλάδος): https://elsevier.zoom.us/j/320923992

5 Δεκεμβρίου (12.30 – 13.30 Τοπική ώρα Ελλάδος): https://elsevier.zoom.us/j/594534040