ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα αντίστοιχα εξάμηνα σπουδών.

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά δηλώσεις μαθημάτων.

  Ανακοίνωση ηλεκτρονικών εγγραφών σε εξάμηνα σπουδών
Όνομα: Semester_Registr_Winter_2019-20.pdf, Ανέβηκε: 12/11/2019 20:22, Μέγεθος: 106kb