ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Ο ΤΙΤΑΝ, σε συνεργασία με το ReGeneration και την Code.Hub, σχεδίασαν και υλοποιούν το ReGeneration Academy for Digital Acceleration | Data Science Lab - Powered by TITAN.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την εξειδίκευση των νέων στον τομέα των δεδομένων, δίνοντας τους εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις σε τομείς σχετικούς με την επιστήμη των δεδομένων.

Απευθύνεται σε νέους και νέες που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, έως 29 ετών, με εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, και πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό, σχετικά με την επιστήμη των δεδομένων.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ώρες, υλοποιείται σε διάστημα έξι εβδομάδων και περιλαμβάνει δύο special training & coding all-day events, ένα εκ των οποίων θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο TITAN, στο Καμάρι Βοιωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας του ReGeneration ενώ η επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί το ReGeneration για όλα τα προγράμματα που υλοποιεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τους partners, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://www.regeneration.gr/regeneration-academy-for-digital-acceleration-data-science-lab-powered-by-titan.