ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Οι φοιτητές ή/και φοιτήτριες που θέλουν να εξεταστούν στις 27/9/2019 στο μάθημα Σχεδιασμός Οργανικών Βιομηχανιών, θα πρέπει να υποβάλουν την εκκρεμούσα εργασία τους έως και την Πέμπτη 19/9/2019.

Η εξέταση-προφορική παρουσίαση θα γίνει την προγραμματισμένη από τη Σχολή ημέρα και ώρα.