ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Προστασία Μνημείων" και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Προστασία Μνημείων» στις εξής κατευθύνσεις:
Α’ Κατεύθυνση «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και συνόλων»
Β’ Κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης»

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ συντονίζει τη Β’ Κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης». Για την απόκτηση του διπλώματος απαιτείται η  παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση συνολικά σε δέκα μαθήματα (κορμού, κατεύθυνσης και επιλογής),  η εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων και θεμάτων, η συμμετοχή στις εργασίες πεδίου καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ είναι τα τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο ΔΠΜΣ “Προστασία Μνημείων” γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών κατά προτεραιότητα, άλλοι διπλωματούχοι διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών, ή Τμημάτων Μηχανικών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επισυνάπτονται η προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής.

  Προκήρυξη
Όνομα: prokirixi_prostasia_mnimeion_2019.pdf, Ανέβηκε: 16/5/2019 14:59, Μέγεθος: 166kb
  Αίτηση συμμετοχής
Όνομα: aitisi_symetoxis_mnimeia_2019.docx, Ανέβηκε: 16/5/2019 15:00, Μέγεθος: 107kb