ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση, που αφορά τη δυνατότητα δήλωσης των παρακάτω μαθημάτων κατεύθυνσης του 8ου εξαμήνου του Προηγούμενου ΠΣ:

  • 5170 Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας (κατεύθυνση: Μηχανική Διεργασιών)
  • 5175 Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον (κατεύθυνση: Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα)

Σημειώνεται ότι, ο χρόνος και ο χώρος εξέτασης των εν λόγω μαθημάτων θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους διδάσκοντες, μετά το πέρας των σχετικών δηλώσεων.

  Ανακοίνωση
Όνομα: diloseis_math_Kat_8ou_summer_2018-19.pdf, Ανέβηκε: 10/5/2019 16:32, Μέγεθος: 286kb