ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Εύδοξο, τροποποιήθηκε ο αριθμητικός περιορισμός δήλωσης συγγραμμάτων του 4ου εξαμήνου, από οκτώ (8) που ήταν έως σήμερα, σε εννέα (9).

Ως εκ τούτου, καλούνται οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη δήλωση των συνολικών συγγραμμάτων στο συγκεκριμένο εξάμηνο, να προβούν σε συμπληρωματική δήλωση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/5/2018 (καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συγγραμμάτων).