ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ευθυμίου Λαδουκάκη, με τίτλο:

«Προσδιορισμός νέων μικροβιακών ενζύμων βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος μέσω μεταγενωμικής ανάλυσης».

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:30 στην Αίθουσα Κουμούτσου.