ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών, στις 15-12-2014, μια διπλωματική εργασία μπορεί να γραφεί στην αγγλική γλώσσα  όταν εκπονείται στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS.
Σε αυτή την περίπτωση, η εργασία συνοδεύεται από εκτεταμένη περίληψη στα ελληνικά. Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να συμμετέχει ο υπεύθυνος επίβλεψης από το συνεργαζόμενο ίδρυμα του εξωτερικού, η δε συμμετοχή των μελών της επιτροπής στην εξέταση μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη.