ΑνακοινώσειςΓραμματείας
  Προκήρυξη Υποτροφιών
Όνομα: 2022 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ.pdf, Ανέβηκε: 20/9/2021 11:20, Μέγεθος: 398kb
  Προκήρυξη
Όνομα: prokirixi_ekpr_edip_syll_org_SXM_2021_23.pdf, Ανέβηκε: 17/9/2021 14:05, Μέγεθος: 361kb
  Αίτηση Υποψηφιότητας
Όνομα: aitisi_ypops_syll_org_EDIP.docx, Ανέβηκε: 17/9/2021 14:05, Μέγεθος: 14kb

Σας ενημερώνουμε  ότι η κατάθεση των Εκθέσεων Προόδου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (από 1/9/2020 έως 31/08/2021) θα γίνει ως ακολούθως:

15/09/2021 έως 30/09/2021: Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες στέλνουν υπογεγραμμένο αναλυτικό υπόμνημα πεπραγμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδέκτες α) την τριμελή τους  και β) τη Γραμματεία της Σχολής (e-mail: elkar@central.ntua.gr ).

01/10/2021 έως 24/10/2021: Οι Επιβλέποντες Καθηγητές θα  υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία της Σχολής (e-mail: elkar@central.ntua.gr ) (με κοινοποίηση στον Υ.Δ) υπογεγραμμένο εισηγητικό σημείωμα με χαρακτηρισμό της εξέλιξης της διαδικασίας εκπόνησης ως θετικής ή αρνητικής.

Σημείωση 1: Οι Υ. Δ. κατόπιν επικοινωνίας με την τριμελή τους (και πριν την αποστολή του υπομνήματος από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία) θα παρουσιάσουν ενώπιον της προφορικά το υπόμνημά τους.
Σημείωση 2: Το υπόμνημα που θα σταλεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να φέρει υπογραφή του/της Υ.Δ.. Θα σταλεί επιβεβαίωση παραλαβής από τη Γραμματεία, σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ΥΔ να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.
Σημείωση 3: Το e- mail αποστολής του υπομνήματος από τον/την Υ.Δ. να είναι ένα, απευθυνόμενο ταυτόχρονα στην τριμελή και στη Γραμματεία. Παρακαλούμε μην στέλνετε ξεχωριστά μηνύματα.
Σημείωση 4: Οι εκθέσεις προόδου θα καταχωρούνται στο μητρώο του Υποψήφιου Διδάκτορα μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και τα δυο στάδια της διαδικασίας και οπωσδήποτε εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e-mail: elkar@central.ntua.gr

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ευάγγελου Μακρυβέλιου, με τίτλο:

«Αξιολόγηση και επιλογή χαρτοφυλακίου ερευνητικών προγραμμάτων με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και μαθηματικού προγραμματισμού».

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Πρόσκληση Κοσμητείας της 14/09/2021
Όνομα: prosklisi_kosmiteias_2021_09_14.pdf, Ανέβηκε: 10/9/2021 13:40, Μέγεθος: 435kb
  Πρόσκληση Γ.Σ. της 14/09/2021
Όνομα: prosklisi_GS_2021_09_14.pdf, Ανέβηκε: 9/9/2021 16:55, Μέγεθος: 447kb

Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης της συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια για το οικ. έτος 2021.
Η επιχορήγηση δίνεται κατά προτεραιότητα και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου ποσού (6.000 €, Δ.Σ. Φοιτητικής Λέσχης 26/11/2020).

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, μόνο εφόσον συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας δικαιούται επιχορήγηση για ένα συνέδριο εξωτερικού και ένα/ανά έτος εσωτερικού ως ακολούθως:

• Συνέδριο εσωτερικού (εντός Αθηνών):                   50€
• Συνέδριο εσωτερικού (εκτός Αθηνών):                 100€
• Συνέδριο εξωτερικού:                                            711€
• Συνέδριο υπερατλαντικό:                                     1000€

Σε περίπτωση on-line συνεδρίου θα καλύπτεται το κόστος της εγγραφής και πάντα εντός των ανωτέρω ορίων.

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e-mail: elkar@central.ntua.gr

  Αίτηση
Όνομα: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.pdf, Ανέβηκε: 7/9/2021 14:09, Μέγεθος: 904kb

Δείτε τη συνημμένη προκήρυξη.

  Προκήρυξη
Όνομα: ΕΙΣ Προκήρυξη.pdf, Ανέβηκε: 7/9/2021 12:21, Μέγεθος: 468kb

Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr χρησιμοποιώντας τo έντυπo αίτησης για ΝΕΕΜΠ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία των ΝΕΕΜΠ, http://esties.ntua.gr/communication.html

‹ Νεότερες1234...145Παλαιότερες ›