ΓραμματείατηςΣχολής

Η γραμματεία της σχολής είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των μαθημάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων της σχολής. Στις αρμοδιότητες της γραμματείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων :

  • Οργάνωση της εγγραφής των φοιτητών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο
  • Έκδοση, μετά από αίτηση του φοιτητή, πιστοποιητικών εγγραφής στη σχολή και αναλυτικής βαθμολογίας
  • Κεντρική καταχώρηση της βαθμολογίας των φοιτητών
  • Έκδοση των ωρολογίων προγραμμάτων μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων

Η γραμματεία της σχολής βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Χημικών Μηχανικών και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από 11.30 έως 13.30.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη γραμματεία στα τηλέφωνα (+30) 2107721128, 2107721134, 2107721502, 2107721460, 2107723059, 2107722248.

Email της Γραμματείας: secretariat@chemeng.ntua.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15772 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου