ΕπιτροπέςΣχολής
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ε. Παυλάτου, Καθηγήτρια (συντονιστής)
Ε. Βουτσάς,Καθηγητής
Σ. Βουγιούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Α. Καραντώνης, Αναπλ. Καθηγητής
Κ. Κορδάτος, Αναπλ. Καθηγητής
Β. Λυμπεροπούλου, ΕΔΙΠ
Δ. Ξενίδου, ΕΔΙΠ
Α. Παπαδημητρίου, Γραμματεία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ. Κακάλη, Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγήτρια
Ε. Βουτσάς, Αναπλ. Κοσμήτορα, Καθηγητής (συντονιστής)
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής
Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής
Δ. Καρώνης, Καθηγητής
Α. Καραντώνης, Αναπλ. Καθηγητής
N. Παπαγιαννάκος, Καθηγητής
A. Χαραλάμπους, Καθηγήτρια
Ε. Κανελλοπούλου, ΕΤΕΠ
Ε. Καραμέτου, Γραμματεία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΜΕΑ: Oμάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Σ. Τσιβιλής, Καθηγητής (συντονιστής)
Σ. Βουγιούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Α. Καραντώνης, Αναπλ. Καθηγητής
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής
Γ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Ν. Παναγιώτου, ΕΔΙΠ
Α. Παπαδημητρίου, Γραμματεία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ. Λυμπεράτος, Καθ. (συντονιστής),
Δ. Θεοδώρου, Καθ.
Α. Τσακανίκας, Αν. Καθ.
Σ. Τσιβιλής, Καθ.
Κ. Χαριτίδης, Καθ.
Ν. Παναγιώτου, ΕΔΙΠ
Κ. Παπαδοπούλου, ΕΔΙΠ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κ. Κόλλια, Καθ. (συντονιστής),
Μ. Κροκίδα, Καθ.
Δ. Μαμμά, Επικ. Καθ.
Κ. Μπέλτσιος, Καθ.
Φ. Τσόπελας, Επικ. Καθ.
Π. Γύφτου, ΕΔΙΠ
Α. Καραμπέρη, ΕΔΙΠ
Λ. Καραογλάνογλου, ΕΔΙΠ
Π. Παπανδρεόπουλος, ΕΔΙΠ
Ι. Σέμπος, ΕΔΙΠ
Π. Σχοινάς, ΕΔΙΠ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λ. Παυλάτου, Καθ. (συντονιστής)
Ε. Βουτσάς, Καθ.
Μ. Καβουσανάκης, Επικ. Καθ.
Α. Καραντώνης, Αν. Καθ.
A. Μπακόλας, Αν. Καθ.
Ε. Τόπακας, Αν. Καθ.
Μ. Κομιώτου, ΕΔΙΠ
Κ. Λαμπρόπουλος, ΕΔΙΠ
Β. Λούλη, ΕΔΙΠ
Χ. Μπουκουβάλας, ΕΔΙΠ
Α. Παπαδόπουλος, ΕΔΙΠ
Γ. Σηφάκη, Γραμματεία
Α. Σγουροβασιλάκη, Γραμματεία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Χ. Σαρίμβεης (συντονιστής),
Μ. Καβουσανάκης, Επικ. Καθ.
Α. Παπαθανασίου, Αν. Καθ.
Π. Κατσιαρδή, ΕΤΕΠ
Α. Σπυρόπουλος, ΕΔΙΠ
Ι. Τζιγκουνάκης, ΕΤΕΠ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Erasmus
E. Γρηγοροπούλου, Καθ.
Κ. Κορδάτος, Καθ.
Α. Λαμπροπούλου, Γραμματεία