ΕργαστήριοΠροηγμένωνκαιΣυνθέτωνΥλικών,
Νανοϋλικών,
ΝανοδιεργασιώνκαιΝανοτεχνολογίας

Το "Εργαστήριο Προηγμένων & Συνθέτων, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας" (R-NanoLab) βρίσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών (Τομέας ΙΙΙ: Επιστήμης και Τεχνικής Υλικών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ιδρύθηκε το 2007 (ΦΕΚ, 2018) και η ερευνητική ομάδα του έχει εκτενή εμπειρία στο Σχεδιασμό, την Παραγωγή και το Χαρακτηρισμό Προηγμένων-, Συνθέτων- και Νάνο-Υλικών. Απαρτίζεται από μια διεπιστημονική ομάδα από έμπειρους ερευνητές. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στον τομέα των υλικών (σύνθεση και χαρακτηρισμός), στην τριδιάστατη εκτύπωση, στη σύνθεση κεραμικών νανοκόνεων, σε επιστρώσεις, ανάπτυξη υλικών με βάση τον άνθρακα, σε κοινωνικές προεκτάσεις της νανοτεχνολογίας και ασφάλεια αυτής, σε τεχνοοικονομικές αναλύσεις και αναλύσεις βιωσιμότητας, λύσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, προσομοιώσεις και μαθηματικές μοντελοποιήσεις.