Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Δείτε τη συνημμένη προκήρυξη.

  Προκήρυξη θέσης
Όνομα: Prokirixi_NANOPL.pdf, Ανέβηκε: 3/5/2019 14:23, Μέγεθος: 803kb
  Πρόσκληση
Όνομα: Πρόσκληση για ερευνητή στο ΓΠΑ 3-4-2019.pdf, Ανέβηκε: 4/4/2019 17:42, Μέγεθος: 190kb

To εργαστήριο “Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας“, R-NANO (http://nanolab.chemeng.ntua.gr) της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών) του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έναν Senior Researcher ως επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου /  παροχής  υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή Επιστήμη/Ανάλυση Δεδομένων (Data science & analytics, Big Data and Machine Learning)
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων και μοντέλα πρόγνωσης (database, predictive modeling)
 • Ερευνητική εμπειρία σε συλλογή και διαχείριση δεδομένων
 • Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού (C++, Python, SQL)
 • 2+ χρόνια σχετικής εργασιακής/ερευνητικής εμπειρίας και συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα   

Παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στoν κ. Κώστα Χαριτίδη, στο charitidis@chemeng.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 772 3323.

To εργαστήριο “Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας“, R-NANO (http://nanolab.chemeng.ntua.gr) της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έναν Senior Researcher ως επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου / παροχής  υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο υπολογιστικές μέθοδοι στην Επιστήμη/Μηχανική των Υλικών ή συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία σε διαχείριση συστάδων υπολογιστών (cluster)
 • Ερευνητική εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους (e.g. FEMs, CFD, MD), μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στην Επιστήμη Υλικών /Μηχανική των Υλικών ή συναφής περιοχή
 • Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού (e.g. C++, C sharp, FORTRAN)
 • 2+ χρόνια σχετικής εργασιακής/ερευνητικής εμπειρίας και συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα 
 • Επιθυμητή εμπειρία σε multi-scale modelling προσεγγίσεις  

Παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στoν κ. Κώστα Χαριτίδη, στο charitidis@chemeng.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 772 3323.

 

Α 2-year (with possibility  of extension) PostDoc as part of the UK Catalysis Hub on the area of systems engineering for catalytic processes. 

Application deadline is April 3rd and details are at:  https://www.jobs.ac.uk/job/BQR491/research-fellow-process-systems-engineering-approach-to-catalytic-process-design

Eίναι διαθέσιμη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Laboratoire de Génie Chimique, École Νationale Supérieure des Ιngénieurs en Αrts Chimiques et Τechnologiques του Institut National Polytechnique de Toulouse, Γαλλία, με θέμα "Design of optimized ultrasonic reactors and transducers, for applications of acoustic cavitation and sonochemistry".

Πληροφορίες, στα Γαλλικά και Αγγλικά, στη συνημμένη ανακοίνωση.

  PhD-INPT
Όνομα: Candidature_CIFRE_SINAPTEC_2019 VF.pdf, Ανέβηκε: 13/3/2019 21:28, Μέγεθος: 152kb
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

Ζητείται διπλωματούχος μηχανικός (μηχανολόγος ή χημικός ή ηλεκτρολόγος), από γνωστή εταιρία εμπορίας οδοντιατρικών – οδοντοτεχνιτών ειδών, με εμπειρία σε 3D printing για τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-7775.110, 929
Mail : sales@dentalcom.gr

Δείτε τη συνημμένη αγγελία.

  ΑΓΓΕΛΙΑ PACKAGING ASSISTANT
Όνομα: ΑΓΓΕΛΙΑ PACKAGING ASSISTANT GR. SARANTIS SA.pdf, Ανέβηκε: 24/1/2019 13:09, Μέγεθος: 208kb

ABB Corporate Research in Switzerland has open positions for internships, starting in March or April 2019.

Further details can be found in the attached advertisement or in the link below:

https://jobs.abb.com/jobsearch/index.html#posting/CH67803426_E1

  Internships in Polymer Technology 2019
Όνομα: Internships in Polymer Technology - ABB Corporate Research Switzerland-2019.pdf, Ανέβηκε: 10/1/2019 12:38, Μέγεθος: 124kb

Το Πανεπιστήμιο του Pau Γαλλίας με το Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα Ισπανίας ζητούν έναν υποψήφιο διδάκτορα με οικονομική ενίσχυση.

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι:

Τowards a sustainable use of new nanobactericies in the frontier of fight with antimicrobial resistance” και ο υποψήφιος θα εργασθεί περισσότερο στην Ισπανία.

Η σχετική αίτηση μαζί με περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται στην ιστοσελίδα:http://iberustalent.campusiberus.es/en/2018Agro1